Alle våre bilder er beskyttet av lovbestemt opphavsrett!

Vi ber deg om å respektere dette!

Hva betyr det?
Dette betyr at bildene ikke kan lades ned for å leggest på andre nettsider, eller brukes andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen Laila Durán. Spesielle regler for bruk av såkalte pressebilder finner du her. Bilder som brukes uten tilladelse vil bli fakturert.

Husk at Copyright gjelder også bilder som du ønsker å sette på f.eks Facebook, Instagram, Flickr, Pinterest, egne blogger osv. Spør alltid først om lov !