Takk til alle som deltok i arbeidet med bøkene mine!

Ingrid Strömvall och Thomas Johansson är ett par med stort gemensamt intresse för den folkliga kulturen inom folkmusik, folklig dans och folkligt dräktskick. Ingrid har genom arbetet som hemslöjdskonsulent jobbat en hel del med dräkterna i Sjuhärad. Thomas är ... [läs mer]

 

Håkan Liby, landsantikvarie:
... Laila Duran har en speciell förmåga att fånga dräkternas karaktär och hon väljer med omsorg miljöer och omgivningar som ger bilderna ytterligare en dimension ... [läs mer]

Bygdeskräddaren i Ranarp Gillis och Monica Jimheden:
En av Sveriges kulturskatter är våra folkdräkter. Människors liv och leverne avspeglas i dem från norr till söder. Här finns en mångfald och variation, väl värd att bevara för kommande ... [läs mer]

Anna-Karin Jobs Arnberg, Hemslöjdskonsulent i Stockholm Län:
... Laila Durán, känd och skicklig fotograf av folkdräkter och andra textilier, har vid flera tillfällen fotograferat i Dala-Floda.
I juli 2009 fanns hon på plats för att fotografera inför, under och efter kyrkokonserten och dräktparaden "Bröllop i socknarne tre"... [läs mer]

Britt Eklund, " Institutet för Språk och Folkminnen":
... Att få möjlighet att visa och dokumentera delar av Bodas dräktskick genom den här boken har varit fantastiskt. Materialet exponeras på ett underbart sätt och bilderna är verkligen roliga att titta på ... [läs mer]