Britt Eklund

Institutet för Språk och Folkminnen".
Britt Eklund och hennes man Knapp Lennart Petterson från Boda, Dalarna, visar sin omfattande samling av sockendräkter. Så här skriver hon om sin medverkan i boken:
Jag har ett starkt intresse för den folkliga kulturen och särskilt dräkten. Jag är knuten till Boda genom min man och det är dräktskicket i Boda som jag speciellt intresserat mig för. Både plaggen, materialen, tillverkningen och inte minst hur dräkten användes är viktigt för mig. Vi har samlat gamla dräktdelar sedan 1975.
Jag vill förmedla kunskap om både det materiella och det immateriella kulturarvet som dräkten representerar. Att få möjlighet att visa och dokumentera delar av Bodas dräktskick genom den här boken har varit fantastiskt. Materialet exponeras på ett underbart sätt och bilderna är verkligen roliga att titta på. Det var en självklarhet för mig att tacka ja till denna chans. Arbetet har varit fantastiskt roligt.
Allt skriftligt material om dräkten som jag använder i boken Scandinavian Folkore finns i folkminnessamlingarna här.