Håkan Liby

Landsantikvarie Håkan Liby och hustrun Elisabeth har varit med i arbete med boken. Håkan skriver:
- Vi tycker att det är viktigt att den folkliga modedräkten får utrymme i en ny bok som i huvudsak handlar om folkdräkter, och vi är mycket nöjda med resultatet. Laila Duran har en speciell förmåga att fånga dräkternas karaktär och hon väljer med omsorg miljöer och omgivningar som ger bilderna ytterligare en dimension.