Ingrid Strömvall och Thomas Johansson

är ett par med stort gemensamt intresse för den folkliga kulturen inom folkmusik, folklig dans och folkligt dräktskick. Ingrid har genom arbetet som hemslöjdskonsulent jobbat en hel del med dräkterna i Sjuhärad. Thomas är fritidsskräddare och har sytt många av plaggen från Toarp, som visas i boken.

Det är intressant att följa den folkliga kulturen både hur den har vandrat och hur den vid vissa tillfällen fastnat i en bygd. Vi vill lyfta fram Toarpdräkten som kommer från ett konservativt område i Västergötland där man under lång tid haft ett särpräglat dräktskick. Dräkten har många variationer och en rik flora av fina detaljer som man många gånger tror bara finns i andra länder. Folkdräkten kan också vara en väg till att utforska sin lokalhistoria med liv och leverne från förr. I vilken tid använde man dräkten, vilka seder och bruk var vanliga, hur bodde man, hur kunde det ha sett ut? Vi ingår båda i en grupp som studerar folkligt dräktskick från Toarp och förhoppningen är att detta jobb i sinom tid kan presenteras i en egen bok för Toarpsdräkten.

Är man intresserad av textila tekniker så är folkdräkten en rik källa och den utgör en grund för inspiration till ny design med traditionen som grund. Våra dräkttraditioner ingår i ett globalt användande och gör att vi kan mötas utan att alltid kunna varandras språk. Vi får ett språk där vi tittar på varandras dräkttraditioner och jämför likheter och olikheter och tillverkningssätt.
Vi har noga studerat Lailas första dräktbok och varit fascinerade av hennes förmåga att få fram folkdräkternas alla intressanta detaljer på ett sätt som vi inte har sett tidigare i svenska dräktpresentationer. Vi njuter och inspireras av hennes förmåga att fånga dräktbärarna i rörelse och få fram dräkternas alla fina detaljer. Vi hoppas att Lailas dräktböcker kan inspirera fler att intressera sig för folkligt dräktskick.